OSP

Po wojnie mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, atmosfery niepewności, migracji ludności, obserwowano pierwsze przejawy życia kulturalnego i społecznej działalności. Pierwsza organizacją społeczną była Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwsi strażacy we wsi to:
M. Gładysz, J. Tomasik, St. Wiśniewski, M. Kłos, , J. Trzemżalski, St. Kujawski, O. Gunkiewicz.
W posiadaniu strażaków była ręczna pompa pozostawiona w remizie ( kiedyś remiza znajdowała się w budynku, który stoi w centrum wsi, niedaleko krzyża) przez byłych mieszkańców Dumzina.

Stara remiza Domacyno (różowy budynek na pierwszym planie)
Stara remiza Domacyno 2014 (różowy budynek na pierwszym planie)
Przedwojenne zdjęcie.Na pierwszym planie stara remiza strażacka. Domacyno.
Przedwojenne zdjęcie.Na pierwszym planie stara remiza strażacka. Domacyno.

 

W 1946r. zorganizowany pierwszy dyżur strażaków przy Grobie Pańskim
w czasie Świąt Zmartwychwstania w Kościele w Karwinie.
Strażacy organizują także pierwsze zabawy wiejskie. W latach 50tych zabawy były bardzo popularne i brała w nich udział prawie cała społeczność wsi.

Wiśniewski, Spaleniak, Grohowsk,i Szataniak, Gładysz Szczepanik, Owsiany, Gładysz, Woś Jendrek-Domacyno OSP
Wiśniewski, Spaleniak, Grohowsk,i Szataniak, Gładysz Szczepanik, Owsiany, Gładysz, Woś Jendrek-Domacyno OSP
OSP Domacyno (od lewej: Spaleniak, M. Gładysz, St. Gładysz, Jasiński, K. Horniatko, na dole od lewej: A. Kujawski, ?, L. walczak)
OSP Domacyno (od lewej: Spaleniak, M. Gładysz, St. Gładysz, Jasiński, K. Horniatko, na dole od lewej: A. Kujawski, ?, L. walczak)
OSP Domacyno
OSP Domacyno
OSP Domacyno: pierwszy od lewej S.Kaczmarek (?,?), ostatni A. Wandycz. W tle po prawej obora T. Sroczyńskiego, obecnie na pustym placu stoi sklep, a po prawej biały budynek to stara mleczarnia.
OSP Domacyno: pierwszy od lewej S.Kaczmarek (?,?), ostatni A. Wandycz. W tle po prawej obora T. Sroczyńskiego, obecnie na pustym placu stoi sklep, a po prawej biały budynek to stara mleczarnia.
OSP Domacyno: od góry od lewej: S. Gładysz, L. Walczak, na dole od lewej: M. Gerus.
OSP Domacyno: od góry od lewej: S. Gładysz, L. Walczak, na dole od lewej: M. Gerus.
Zawody w Kościernicy OSP Domacyno
Zawody w Kościernicy OSP Domacyno
Zawody w Kościernicy OSP Domacyno
Zawody w Kościernicy OSP Domacyno
Domacyno OSP
Domacyno OSP
OSP M. Gładysz
OSP M. Gładysz

 

OSP Domacyno od Lewej L. Walczak
OSP Domacyno od lewej: L. Walczak
OSP Domacyno . Zawody w Stanominie
OSP Domacyno . Zawody w Stanominie
Samochody strażackie . Domacyno
Samochody strażackie . Domacyno
OSP Domacyno. Kościół w Karwinie
OSP Domacyno. Kościół w Karwinie
OSP Domacyno. Kościół w Karwinie
OSP Domacyno. Kościół w Karwinie

 

OSP Domacyno (od lewej: A. Horniatko, L. Walczak, K. Pilewski, A. Wandycz, G. Ręcławowicz, J. Pałka 2011r.)
OSP Domacyno (od lewej: A. Horniatko, L. Walczak, K. Pilewski, A. Wandycz, G. Ręcławowicz, J. Pałka 2011r.)

 

Nowa remiza Domacyno
Nowa remiza Domacyno

 

Do OSP na początku lat 90-tych OSP należało 117 osób (??). Opiekunem wozu był Alfred Jasiński, a komendantem Andrzej Kujawski.

CZŁONKOWIE OSP DOMACYNO
Stan na dzień 01.01.2014r.

ZARZĄD OSP DOMACYNO
1 Znaczko Ewa Prezes 31.03.2007

2 Horniatko Anatol Kierowca,Naczelnik
3 Kielar Mirosław Sekretarz
4 Pałka Bogusław Skarbnik
5 Ręcławowicz Henryk Gospodarz
6 Kukla Andrzej Członek
Zarządu Członek Honorowy

KOMISJA REWIZYJNA OSP DOMACYNO
7 Grzankowski Ryszard Prz.Komisji
Rewizyjnej Członek Honorowy
8 Walczak Edyta Sekretarz
9 Wandycz Arkadiusz Członek 2001r.
CZŁONKOWIE OSP DOMACYNO
10
11 Gerus Piotr Strażak
12 Horniatko Mariusz Strażak
13 Pałka Jarosław Strażak
14 Pilewski Krzysztof Strażak
15 Ręcławowicz Szymon Strażak
16 Ręcławowicz Grzegorz Strażak
17 Walczak Zbigniew Strażak Dowódca.Naczelnik Operatorów Sprzętu
18 Wandycz Mariusz Strażak
19 Pilewski Marek Strażak
20 Znaczko Sławomir Strażak
21 Gładysz Grzegorz Strażak  Szkoła Strażacka
22 Florczyk Krystian Strażak
23 Łepecka Stanisława Strażak
24 Gładysz Adam Strażak
25 Ciach Aleksandra Strażak
26 Owsiany Władysław Członek Honorowy
16.11.1949r.
27 Dobrowolski Jan Członek Honorowy
28 Wandycz Jan Członek Honorowy
6 Kukla Andrzej Członek Honorowy
(członek zarządu)
7 Grzankowski Ryszard Członek Honorowy
(Prze. Komisji Rew.)
STAN NA ROK 01.01.2014

STAN OBECNY 28

     04.01.2014r.- 01.02.2014r.-01.03.2014r. Szkolenia z pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy OSP Domacyno
Kurs pierwszej pomocy OSP Domacyno

     02.03.2014r. Udział w odpuście Św. Kazimierza w Kościele Parafialnym w Karwinie

     15.03.2014r.Wyjazd do usuwania wiatrołomów w Karwinie

      05.04.2014r.Ćwiczenia gotowości bojowej

08.06.2014r. odbyła się w Domacynie bardzo ważna uroczystość nadania sztandaru OSP oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Przybyło wielu ważnych gości min. posłowie , senatorowie, burmistrzowie Gminy Karlino i wielu innych. Oprócz nadania sztandaru zasłużeni strażacy otrzymali medale i odznaczenia. Najstarszym z odznaczonych był Władysław Owsiany. Jedyny z żyjących – pierwszy strażak w powojennym Domacynie.

Transport kamienia pod tablicę pamiątkową: Grzegorz i Szymon Ręcławowicz - Domacyno 2014r.
Transport kamienia pod tablicę pamiątkową: Grzegorz i Szymon Ręcławowicz – Domacyno 2014r.
Przygotowania do uroczystości nadania sztandaru OSP Domacyno2014r.
Przygotowania do uroczystości nadania sztandaru OSP Domacyno2014r.

 

Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Nadanie sztandaru Domacyno OSP-08.06.2014r.
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 65 lecie OSP Domacyno
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 65 lecie OSP Domacyno

 

Władysław Owsiany : najstarszy strażak OSP Domacyno 2014r.
Władysław Owsiany : najstarszy strażak OSP Domacyno 2014r.

19.06.2014r Udział w uroczystości BOŻEGO CIAŁA w Kościele Parafialnym w Karwinie

24.06.2014r.    Prewencja w Szkole Podstawowej w Karwinie

20.09.2014r. Współorganizacja DOŻYNEK GMINNYCH W DOMACYNIE

Dożynki Domacyno 2014r.
Dożynki Domacyno 2014r.
Dożynki Domacyno 2014r.
Dożynki Domacyno 2014r.

15.11.2014 przy OSP w Domacynie odbyło się uroczyste posadzenie „Dębu Wolności”.

Tablica upamiętniająca zasadzenia Dębu Wolności w Domacynie 15.11.2014r.
Tablica upamiętniająca zasadzenia Dębu Wolności w Domacynie 15.11.2014r.

 

?Dęby Wolności”, upamiętniające 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 i dalszych przemian demokratycznych w Polsce i na świecie, są sadzone w całej Polsce – w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności, w miejscach pamięci o bohaterstwie Polaków, a także przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i turystom.

Kancelaria Prezydenta RP, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne podjęły inicjatywę posadzenia drzew w różnych miejscach naszego kraju. Akcja sadzenia ?Dębów Wolności? realizowana w 2014 roku odwołuje się wprost do spontanicznego sadzenia ?Dębów Niepodległości? w latach 1918-1928. W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach drzewa, głównie dęby ? uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci ? jako wymowne świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewa te, będące swoistym wotum dziękczynnym naszych przodków za przywróconą niepodległość, nierzadko przetrwały do dziś jako blisko stuletni świadkowie tamtych ważnych dla naszego narodu wydarzeń. Akcja sadzenia drzew-pomników historii została wpisana w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

Zasadzenie Dębu wolności w Domacynie - Burmistrz Waldemar Miśko 15,03,2014r
Zasadzenie Dębu wolności w Domacynie – Burmistrz Waldemar Miśko 15,03,2014r

W Domacynie uroczystość odbyła się 15.11.2014 a ?Dąb Wolności? został posadzony przy jednostce OSP. Wydarzenie prowadziła Ewa Znaczko Prezes OSP Domacyno. Jest to jedyny dąb jaki został posadzony na terenie powiatu białogardzkiego. Prezes OSP odczytała list przesłany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz przekazała wyrazy uznania i gratulacje od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druha Stanisława Dychy.

 Następnie przedstawiciele OSP, Lasów Państwowych oraz Zastępca Burmistrza Karlina posadzili ?Dąb Wolności? oraz odsłonili obelisk z umieszczoną na nim okolicznościową tabliczką.

Wydarzeniu towarzyszył występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karwinie. Świadomość historii i krzewienie postaw patriotycznych są bardzo ważne, dlatego Pan Bogusław Pałka opowiedział o czasie odzyskiwania wolności przez Polskę ? o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył.

Zasadzenie Dębu Wolności- Bogusława Pałka
Zasadzenie Dębu Wolności- Bogusława Pałka
Występy dzieci ze SP Karwin (zasadzenie Dębu Wolności) 15.11.2014r.
Występy dzieci ze SP Karwin (zasadzenie Dębu Wolności) 15.11.2014r.

 

?Dąb Wolności? w Domacynie to doskonały przekaz dla kolejnych pokoleń, a patrząc na rosnące nieopodal dęby jesteśmy przekonani, że gleba i klimat są tam odpowiednie.

Komendant OSP Domacyno Ewa Znaczko - zasadzenie Dębu Wolności 15.11.2014- Źródło: http://www.karlino.pl/
Komendant OSP Domacyno Ewa Znaczko – zasadzenie Dębu Wolności 15.11.2014- Źródło: http://www.karlino.pl/
Album wydany z okazji 65-lecia OSP w Domacynie.
Album wydany z okazji 65-lecia OSP w Domacynie.

 

Zebranie OSP: Zebranie OSP: od lewej: Ryszard Grzankowski, Ewa Znaczko, ?, Anatol Horniatko, Edyta Walczak,
Zebranie OSP: Zebranie OSP: od lewej: Ryszard Grzankowski, Ewa Znaczko, ?, Anatol Horniatko, Edyta Walczak,

 

 

2.02.2015r. Reprezentanci OSP  Domacyno druhowie: Henryk Ręcławowicz oraz Anatol Horniatko, na zaproszenie  OSP Rokosowo gmina Sławoborze, wzięli udział w walnym zgromadzeniu podsumowującym działalność jednostki
w 2014 roku.

01.03.2015r. Strażacy OSP Domacyno wzięli udział w odpustowej Mszy Świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza.

21.03.2015r. na świetlicy wiejskiej w Domacynie odbyło się spotkanie sprawozdawcze z działalności OSP Domacyno. W trakcie, którego dokonano uroczystego zaprzysiężenia nowych strażaków.  Nowymi strażakami zostali: Urszula Ręcławowicz, Maria Pałka, Szymon Kaczmarek, Mirosław Cybul i Joanna Pałka.

Próba przed pasowaniem na strażaków. Od prawej: Ewa Znaczko, Joanna Pałka. 21.03.2015r. Domacyno
Próba przed pasowaniem na strażaków. Od prawej: Ewa Znaczko, Joanna Pałka, Mirosław Cybul. 21.03.2015r. Domacyno
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Próba przed pasowaniem na strażaków. Od prawej: Sławomir Znaczko, Ewa Znaczko, Szymon Kaczmarek, Joanna Pałka, Mirosław Cybul21.03.2015r. Domacyno
Próba przed pasowaniem na strażaków. Od prawej: Sławomir Znaczko, Ewa Znaczko, Szymon Kaczmarek, Joanna Pałka, Mirosław Cybul21.03.2015r. Domacyno
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r Od lewej.
Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno w 2014r.21.03.2015r Od lewej.

30.04.2015r. 0 kwietnia o godzinie 13:31 OSP Karlino zostało zadysponowane do pożaru budynków gospodarczych w miejscowości Karścino. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów cały budynek był objęty pożarem. Po 4 godzinnej akcji pożar został ugaszony.
SiS:
409[Z]21 MAN TGM 13.280- OSP Karlino
409[Z]24 MAN TGM 18.340- OSP Karlino
401[Z]21 MAN TGM 13.280- JRG Białogard
401[Z]26 Scania P400- JRG Białogard
401[Z]90 Mercedes- JRG Białogard
400[Z]91 Renault Megane- JRG Białogard
407[Z]21 Daewoo Lublin III- OSP Domacyno

Źródło: https://www.facebook.com/OspKarlino

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942344999151832.1073741884.559819437404392&type=1
https://www.facebook.com/OspKarlino

01.05.2015 r. Ćwiczenia straży pożarnej w Domacynie

Prace porządkowe Domacyno 01.05.2015 r.
Ćwiczenia OSP  Domacyno 01.05.2015 r.

04.06.2015r Boże Ciało Karwin – udział straży pożarnej.

Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno 2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno 2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno 2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno 2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno 2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno2015r.
Boże Ciało Karwin, OSP Domacyno2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2015r. Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury.

Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.
Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.
Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.
Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.
Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.
Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury. OSP Domacyno. 05.06.2015r.

14.06.2015r OSP Domacyno uczestniczyło w organizacji XXIII Biegu Papieskiego.

23.01.2016r.   Walne Zebranie – Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno za rok 2015

W świetlicy Domacyno 23.01.2016r. odbyło się walne zebranie podsumowujące działalność OSP Domacyno za rok 2015. Przybyło wielu gości m.in. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Waldemar Miśko, Brygadier Paweł Pyda, Prezes OSP Rokosowo Stanisław Chmal, Prezes OSP Karlino Kazimierz Wójcik, Naczelnik OSP Daszewo Mirosław Kubiak, Druh z OSP Daszewo Marcin Łepecki i inni.

W trakcie spotkania wybrano również Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegatów na nową kadencje.

Zarząd:

Prezes – Ewa Znaczko

Wiceprezes- Naczelnik – Anatol Horniatko

Sekretarz – Joanna Pałka

Skarbnik – Bogusław Pałka

Gospodarz – Henryk Ręcławowicz

Członek – Andrzej Kukla

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mirosław Kielar

Sekretarz – Tomasz Stańczyk

Członek – Arkadiusz Wandycz

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego

Gospodarz -Henryk Ręcławowicz

Prezes – Ewa Znaczko

Sprawozdanie z działalności OSP Domacyno za rok 2015

03.01.2015 Prace społeczne ? poprawa nawierzchni szutrowej w Domacynie

Poprawa nawierzchni szutrowej w Domacynie 2015r
Poprawa nawierzchni szutrowej w Domacynie 2015r
Poprawa nawierzchni szutrowej w Domacynie 2015r
Poprawa nawierzchni szutrowej w Domacynie 2015r

 

 

 

 

 

 

10.01.2015 Wyjazd do zdarzenia ? usuwanie wiatrołomów.
14.02.2015 Ćwiczenia w terenie
na przystani kajakowej w Karlinie
z użyciem nowo otrzymanej motopompy.
01.04.2015 Udział w odpuście z okazji święta patrona Św. Kazimierza
w Kościele Parafialnym w Karwinie
13.03.2015 Ćwiczenia w terenie przy SP w Karwinie z użyciem motopompy
i rozwinięcie linii gaśniczej
17.03.2015 Ćwiczenia taktyczno ? bojowe na obiekcie SP Karwin zarządzone przez KP PSP w Białogardzie.

Ćwiczenia taktyczno ? bojowe na obiekcie SP Karwin zarządzone przez KP PSP w Białogardzie.
Ćwiczenia taktyczno ? bojowe na obiekcie SP Karwin zarządzone przez KP PSP w Białogardzie.

21.03.2015r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze z działalności OSP Domacyno. W trakcie, którego dokonano zaprzysiężenia nowych strażaków. Strażakami zostali: Urszula Ręcławowicz, Maria Pałka, Szymon Kaczmarek, Mirosław Cybul i Joanna Pałka.
04/05.04.2015 Adoracja Grobu Pańskiego w Kościele Parafialnym
w Karwinie
30.04.2015r. OSP Domacyno brało udział w gaszeniu  pożaru budynków gospodarczych w miejscowości Karścino.
30.04.2015 Ćwiczenia musztry na próbie generalnej z okazji obchodów
3 Maja w Karlinie.
01.05.2015 Ćwiczenia rozwijania linii gaśniczej z użyciem środka pianotwórczego.
01.05. 2015 Pomoc w pracach społecznych.
01.05.2015 Zorganizowanie ogniska
i przeprowadzenie prewencji.
03.05.2015 Udział w obchodach uroczystości 3 Maja w Karlinie

Udział w obchodach uroczystości 3 Maja w Karlinie. OSP Domacyno
Udział w obchodach uroczystości 3 Maja w Karlinie. OSP Domacyno

08-10.05.2015 Udział w przekazaniu sztandaru dla jednostki Straży Pożarnej w Niemczech
16.05.2015 Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Skrzatusza
04.06.2015r Boże Ciało. Karwin ? udział straży pożarnej.
05.06.2015r. Konserwacja i prace porządkowe wokół Figury.
06.06.2015r Pomoc w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego
06.06.2015 Przeprowadzenie prewencji przy ognisku
13.06.2015 Przygotowanie terenu i parkingów na Bieg Papieski

Przygotowanie terenu i parkingów na Bieg Papieski. Domacyno 2015 OSP
Przygotowanie terenu i parkingów na Bieg Papieski. Domacyno 2015 OSP

14.06.2015 Zabezpieczenie imprezy masowej ? Bieg Papieski
03.07.2015 Wyjazd do zdarzenia ? gaszenie płonącego balotu w obrębie Domacyna
07.08.2015 Ćwiczenia z obsługi radiostacji nasobnej i samochodowej oraz używania poprawnych kryptonimów.
15.08.2015 Udział w biegu Pamięci Golgoty w Lulewicach, zdobycie 1 miejsca przez Dh Krystiana Znaczko
23.08.2015 Ćwiczenia w terenie do zawodów organizowanych przez KP PSP Białogard
Sierpień 2015 Pomoc w przygotowaniu spektaklu ?Bądź sobą?
30.08.2015 Udział w zawodach Najtwardszy Strażak Powiatu Białogardzkiego, zdobycie 3 miejsca oraz 1 w kategorii + 40 przez Dh Anatola Horniatko

Najtwardszy Strażak Powiatu Białogardzkiego, zdobycie 3 miejsca oraz 1 w kategorii + 40 przez Dh Anatola Horniatko 2015
Najtwardszy Strażak Powiatu Białogardzkiego, zdobycie 3 miejsca oraz 1 w kategorii + 40 przez Dh Anatola Horniatko 2015

Wrzesień 2015 Pomoc w przygotowaniu dożynek (Zwartowo) oraz wieńca dożynkowego.
01.09.2015 Wyjazd do zdarzenia ? usuwanie wiatrołomów
20.09.2015 Zabezpieczenie Dożynek Parafialnych w Karwinie

Kościół Karwin 2015
Kościół Karwin 2015

22.09.2015 Prace społeczne- czyszczenie rynien na budynku świetlicy i remizy strażackiej.
09.10.2015 Prace społeczne ? obsadzanie i wkopywanie znaków informacyjnych.
24. 10.2015 Pomoc w organizowaniu I Pielgrzymki Świętych Gór Diecezji
z okazji XX rocznicy poświęcenia Figury w Domacynie.
06.11.2015 Ćwiczenia z zastosowaniem zasysacza liniowego w celu wytworzenia piany.
22.11.2015 Prace społeczne ? czyszczenie rynien na budynku świetlicy i remizy
04.12.2015 r. Ćwiczenia gotowości bojowej w Domacynie
16.12.2015 Prace społeczne -sprzątanie terenu wokół świetlicy i remizy
Grudzień 2015 pomoc w przygotowaniu Mikołajek
17.12.2015 Pomoc w przygotowaniu i organizacji Konkursu Kolęd
Grudzień 2015 Zorganizowanie wraz z Radą Sołecką Balu Sylwestrowego

 

Na zebraniu zaprzysiężono także trzech nowych strażaków: Łukasza Horniatkę, Roberta Chołodeckiego i Krystiana Znaczkę

Ślubowanie nowych strażaków . Domacyno 23.01.2016r.
Ślubowanie nowych strażaków . Domacyno 23.01.2016r.

W roku 2015 r pożegnaliśmy długoletniego członka OSP Domacyno,  Zbigniewa „Leszka” Walczaka –  Strażaka Dowódcę. Naczelnika Operatorów Sprzętu.

Śp Leszek Walczak
Śp Leszek Walczak

 

Członek OSP w Domacynie, Szymon Kaczmarek 19.03.2016r., brał udział w wiosennych zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub Sportowy Strzelec w Szczecinie.

Szymon Kaczmarek. 19.03.2016 r. zawody wiosenne Klub Sportowy Strzelec w Szczecinie
Szymon Kaczmarek. 19.03.2016 r. zawody wiosenne Klub Sportowy Strzelec w Szczecinie

 

 

19.03.2016r.,  Strażacy OSP w Domacynie pomagali w utrzymywaniu porządku w trakcie Rajdu Monte Karlino Rajd Monte Karlino

 

Członek OSP w Domacynie, Szymon Kaczmarek 09.04.2016r., brał udział w zawodach 100 i 300 metrów Strzelanie
z Karabinu (szturmowy  i dowolny),  IV Runda Pucharu ZZSS 09.04.2016r.

IMG_20160409_130701
Szymon Kaczmarek
13728247_1762776753979995_357264382_o
Szymon Kaczmarek

 

Maj 2016r. Boże Ciało OSP w Domacynie

13313363_1742548606002810_445342390_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13334822_1742548462669491_665806009_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13340903_1742548552669482_1392082941_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13350939_1742548469336157_603855125_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13350939_1742548482669489_1849301628_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13351202_1742548572669480_272547977_o
Maj 2016r. Boże Ciało
13351226_1742548666002804_1220555745_o
Maj 2016r. Boże Ciało

 

13.08.2016r. Ćwiczenia przygotowujące do Zawodów Strażackich w Białogardzie 21.08.2016r.

13987207_1776166402641030_753171636_o
OSP w Domacynie 2016r.
14001863_1776166255974378_1661477191_o
OSP w Domacynie 2016r.
14001748_1776166292641041_655551133_o
OSP w Domacynie 2016r.

 

14037561_1776166342641036_369728455_o
OSP w Domacynie 2016r.
14012470_1776166325974371_397223531_o
OSP w Domacynie 2016r.

 

Hosso Firefighter Combat Challenge Białogard-Najtwardszy Strażak-Ochotnik 2016

W Białogardzie 21 sierpnia po raz drugi zorganizowano zawody Hosso Firefighter Combat Challange Białogard – Najtwardszy Strażak Ochotnik 2016. Na starcie stanęło ponad 50 strażaków-ochotników z całego regionu.

Domacyno w ogólnej klasyfikacji zajęło 4 miejsce a

Elita powiatu białogardzkiego:
1. Miłosz Czekierda-OSP Rogowo
2. Tomasz Angrot-OSP Pomianowo
3. Szymon Kaczmarek-OSP Domacyno

osp
Hosso Firefighter Combat Challenge Białogard-Najtwardszy Strażak-Ochotnik 2016

Źródło

 

 

09.09.2016r. ćwiczenia strażackie w Żelimusze.

Na zdjęciach – zbiórka w Karlinie przed wyjazdem.

 

zdjecie0209

zdjecie0209

05.10.2016r. silny wiatr przewrócił na drogę Domacyno Karwin drzewo. W trakcie osuwania drzewa okazało się, że wewnątrz znajduje się gniazdo szerszeni co bardzo utrudniło całą akcję.

 

Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r
Usuwanie drzewa . Domacyno październik 2016r

08.10.2016r. akcja osuwania przewróconego drzewa z drogi Domacyno- Rarwino.

 

Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.
Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.
18
Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.
27
Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.
41
Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.
42
Usuwanie przewróconego drzewa z drogi Domacyno-Rarwino, OSP 08.10.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

OSP w Domacynie w tym roku 14-15 października,  miało swojego reprezentanta w rajdzie na orientację HARPAGAN.

HARPAGAN jest rajdem na orientację. Oznacza to, że każdy startujący dostaje mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. HARPAGAN nie jest imprezą wyłącznie wytrzymałościową przebiegającą po trasie wyznaczonej tasiemkami, tu drogę pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi każdy ustala sobie sam. Biegnie ona pięknymi, dzikimi zakątkami, z dala od ruchliwych szos czy zatłoczonych miast. Zadaniem uczestnika jest odnaleźć w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane w terenie, na których znajduje się obsługa rajdu (wolontariusze Klubu oraz obsługa medyczna). Z trasy można zejść praktycznie w dowolnym momencie i miejscu. Jest to jednak równoznaczne z wycofaniem się z Rajdu. Jak zatem widać chęć uczestnictwa w HARPAGANIE nie oznacza konieczności przebycia całej trasy.

Najważniejsza jest chęć pokonania własnych słabości i sprawdzenie granicy swojej wytrzymałości. Na HARPAGANIE nie ma przegranych. Liczy się satysfakcja z pokonanego odcinka i zapał do poprawienia swojego wyniku w kolejnej edycji. Zwycięzcami imprezy są wszyscy, którzy odważyli się wystartować i nie jest istotne jaki dystans pokonali.

Nasz reprezentant Szymon Kaczmarek uplasował się na 15 miejscu na 130 osób. Gratulujemy !!!

Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.
Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.

 

Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.
Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.
Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.
Harpagan 2016, Sz. Kaczmarek OSP w Domacynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: harpagan.pl

 

2017r.

04.02.2017r

W Domacynie odbyła się bardzo poważna akcja. Nasi strażacy odwiedzali domostwa z miernikiem czadu.

straz
Tomek Stańczyk i Szymon Ręcławowicz. 04.02.2017 Domacyno
straz 2
Wykrywacz czadu. 04.02.2017 Domacyno

 

W sobotę 04.03.2017r., odbyło się Walne Zebranie OSP w Domacynie. W trakcie Zebrania oprócz  podsumowania roku 2016 przedstawiono plany na rok 2017. Najważniejszym i bardzo ambitnym  zadaniem, który postawiła sobie straż, będzie zbiórka pieniędzy na wóz.
Rozdano także odznaczenia zasłużonym strażakom. Pierwszy raz przyznano nagrodę Prezesa OSP  za wybitny wkład w działania straży. Otrzymali ją  Anatol Horniatko z synami  Piotrem i Mariuszem oraz  Sławomir Znaczko. Zaprzysiężono także dwóch nowych członków Aleksandrę Stańczyk i Piotra Horniatkę.
Uroczystość uświetniło wielu znamienitych gości m.in.
Członek Prezydium Zarządu Oddziału  ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego – Waldemar Miśko
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – Jacek Szpuntowicz
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Kazimierz Wójcik,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Sławoborzu – Marcin Książek,
komendanta Gminnego ZOSP RP w Sławoborzu – Janusz Anusz
Prezesi i Komendanci zaprzyjaźnionych jednostek OSP
Kontroler Urzędu Miasta i Gminy Karlino Jarosław Stepczyński

osp 2
Walne Zebranie OSP w Domacynie 2017
osp 1
Walne Zebranie OSP w Domacynie 2017

28.04.2017r. OSP w Domacynie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karwinie.

Dzieci w straży
OSP w Domacynie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karwinie. 28.04.2017r.
dzeci w traży
OSP w Domacynie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karwinie. 28.04.2017r.

 

04.05.2017r. Obchodzimy Dzień Strażaka w Domacynie.

strażak
Dzień Strażaka w Domacynie. 04.05.2017r.
strażak 2
Dzień Strażaka w Domacynie. 04.05.2017r.

 

14.05.2017r. Pomoc w przygotowaniach do zlotu motocyklowego pod Figurą.

zlot motocykl
Zlot motocyklowy pod Figurą 14.05.2017r.

02-12-2017r Ćwiczenia w Domacynie przy użyciu motopompy Tohats

IMG_20171202_163251
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r

https://www.facebook.com/LukaszToJa84/videos/1151866491622521/

 

straż
Domacyńscy strażacy na tle nowego wozu 2018r.
25348755_2042631889327812_7066066149881135110_n
Nowy wóz OSP w Domacynie

IMG_20171202_163251

Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Ćwiczenia OSP Domacyno, 02.12.2017r
Trzy Wieże
OSP w Domacynie otrzymało Wieżę Sukcesu w kategorii Społecznik
36734048_1763592313759159_1997431526630883328_n
Festyn w Warninie z okazji zbiórki pieniędzy na remont kościoła 2018r.

 

piotr
Zawody TFC Białogard Piotr Horniatko : osiągnięcia i nagrody to: 1 Miejsce Bieg w Tandemie 2 Miejsce Bieg indywidualny 2 Miejsce Bieg w Sztafecie

 

Dodaj komentarz