Figura

Statua Matki Boskiej Królowej Narodu; 29 października 1995 r. odbyło się poświęcenie sprowadzonej z Filipin i ustawionej na wzgórzu morenowym figury Matki Boskiej Królowej Narodu. Na uroczystość poświęcenia figury przybyli goście z Filipin. Figura Matki Boskiej jest darem narodu filipińskiego. Jest ona wyrazem szacunku dla papieża Jana Pawła II z racji jego pobytu w tym kraju w 1995 roku. W uroczystości udział wziął ksiądz kardynał Ricardo Vidal z Filipin, który poświęcił figurę w obecności arcybiskupa archidiecezji szczecińsko ? kamieńskiej oraz biskupów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Figura jest dziełem światowej sławy artysty filipińskiego Eduardo Castrillo i jest to najwyższa tego typu figura w Polsce. Inicjatorem daru jest Stefan Masternak, były mieszkaniec Australii, ożeniony z Filipinką ? kiedyś mieszkaniec Domacyna.

 

Więcej tutaj

Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak
Figura Domacyno, 2015r. Fot. H. Sak