Wspólnie dla dziedzictwa

Dzięki inicjatywie Kustosza Muzeum w Karlinie a zarazem członka naszego Stowarzyszenia Krystiana Zalewskiego otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA.  Na działania związane z projektem LABORATORIUM DZIEDZICTWA II będzie się składało m.in.

1.  Powstanie mapy Karlina pn. Ciekawe miejsca i zabytki Karlina. Zawierać będzie on budynki i miejsca w obszarze karlińskiego śródmieścia o dużej wartości historycznej lub architektonicznej, w tym również miejsca nieistniejących ciekawych historycznie obiektów;

2. Zorganizowanie pleneru plastycznego dla dzieci podczas którego malowane będą zabytkowe obiekty Karina. Podsumowaniem tego pleneru będzie wystawa podczas uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa. Opracowane zostaną kolorowanki dla najmłodszych z widokami karlińskich kamienic.

3.  Podsumowanie projektu i zaprezentowanie stworzonej mapy podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Uroczystości te odbędą się w historycznym miejscu naszego miasta, na tzw. Wyspie Biskupiej.

 Koordynatorem projektu jest Krystian Zalewski członek naszego stowarzyszenia.