Wybory sołtysa

W Domacynie dnia 30.03.2015r. odbyły się wybory sołtysa. Na wybory przyszło 60 osób. Kandydowały dwie panie, obecna sołtys Stanisława Łepecka oraz pani Klaudia Gładysz.  Stosunkiem głosów 32 do 28 nowym sołtysem została pani Klaudia Gładysz.

Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.
Wybory sołtysa Domacyno 2015r.